Garantijos

Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, ji nurodoma prie prekės aprašymo. Tuo atveju, kai gamintojas tam tikroms prekių grupėms garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
Garantija negalioja, jei: defektai atsirado dėl pirkėjo kaltės, tai yra prekė buvo ardyta ar kitaip mechaniškai pažeista, buvo nesilaikyta prekės eksploatavimo instrukcijos.
Taip pat jei gedimą sukėlė stichinės nelaimės, gaisras, elektros iškrova, buitiniai faktoriai (į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ar pan.)
Jei prekės gedimui įtakos turėjo eksploatacijos metu naudoti neoriginalūs pridėti priedai, ar prekė buvo remontuota kažkur kitur.
Garantija nesuteikiama įprastai susidėvinčioms prekės dalims.

Priduodamas prekę garantiniam remontui pirkėjas turi turėti prekės įsigijimo ir gamintojo prie prekės pridėtus dokumentus.
Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.
Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Nenaudota, nepatikusi grąžinama prekė turi būti savo originalioje pakuotėje, prekė turi būti pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), ji turi būti tokios pat komplektacijos, kokia buvo gauta. Grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. Netikusi pirkėjui prekė gali būti grąžinama pardavėjui per 14 dienų. Pinigai pirkėjui grąžinami, tik gavus prekę atgal. Prekės siuntimo, grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo” taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.